fbpx

Dokumenty do pobrania

Plan połączenia spółek Enterpol sp. z o.o. i Netia S.A.

Zarząd Enterpol sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej „Enterpol”) informuje, iż w dniu 17 listopada 2023 roku zarząd Enterpol oraz zarząd „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Netia”) spółki posiadającej bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Enterpol podpisały uzgodniony na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm. dalej „ksh”) plan połączenia, którego treść wraz z załącznikami zarząd Netii i Enterpol udostępniają od dnia 17 listopada 2023 roku bezpłatnie do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, zgodnie z art. 500 ksh.
Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Enterpol na Netię, bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii, bez wymiany udziałów i bez zmiany statutu Netii. Przejęcie dotyczy jednoosobowej spółki zależnej Netii (art. 516 § 6 ksh) i będzie przeprowadzone bez sporządzania sprawozdań zarządów uzasadniających połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 ksh oraz bez badania planu połączenia przez biegłego, o czym stanowi art. 502 ksh.
Uzgodniony i podpisany przez Zarządy obu łączących się spółek plan połączenia wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

pobierz dokument pdf

Standardowy Cennik Usług

Dane dotyczące jakości usług

Obowiązek informacyjny Abonenta

Zmiany w dokumentach abonenckich od 12 grudnia 2018 r.

Regulamin świadczenia dostępu do treści lub usług cyfrowych Partnerów Enterpol

Zmiany od 1 stycznia 2023 r. wynikające z nowelizacji Ustawy o prawach konsumenta

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Enterpol