fbpx

Dołącz do nas

Sprawdź aktualne oferty pracy

Doradca Klienta Indywidualnego

Miejsce pracy: Lublin

Jeżeli jesteś osobą samodzielną, lubisz sprzedaż i kontakt z Klientem, szukasz ciekawego, pełnego wyzwań zajęcia, to ta oferta kierowana jest właśnie do Ciebie.

Czym będziesz się zajmować?
• pozyskiwanie nowych Klientów
• prezentacja oferty i sprzedaż usług Internetu, telewizji i telefonu
• budowanie relacji z Klientami i dbanie o wizerunek firmy

Czego od Ciebie oczekujemy?
• Zaangażowania w wykonywane obowiązki, samodyscypliny
• Umiejętności pracy z Klientem, umiejętności organizacyjnych, badania potrzeb
• Nastawienia na cele i ich realizację
• Posiadania prawa jazdy kat. B

Co proponujemy:
• Zatrudniamy w oparciu o umowę o pracę ( po okresie próbnym )
• Wynagrodzenie w postaci części stałej i premii od sprzedaży
• Przed rozpoczęciem pracy gwarantujemy szkolenie
produktowo – sprzedażowe
• Dostarczamy niezbędne narzędzia do pracy
• Możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie w
młodym zespole

 

Pracownik Telefonicznego Biura Obsługi Klienta

Miejsce pracy: Lublin

Jeżeli jesteś osobą samodzielną, lubisz sprzedaż i kontakt z Klientem, szukasz ciekawego, pełnego wyzwań zajęcia, to ta oferta kierowana jest właśnie do Ciebie.

Czym będziesz się zajmować?
• kompleksowa obsługa Klienta
• prezentacja oferty i sprzedaż usług Internetu, telewizji i telefonu
• budowanie relacji z Klientami i dbanie o wizerunek firmy

Czego od Ciebie oczekujemy?
• Doświadczenia w pracy związanej z obsługą klienta
• Znajomości obsługi komputera (w tym pakietu MS Office)
• Umiejętności pracy samodzielnej oraz zespołowej
• Wysokiej kultury osobistej oraz wysoko rozwiniętych umiejętności
interpersonalnych
• Pozytywnego nastawienia 🙂

Co proponujemy:
• Zatrudnienia podstawie umowy o pracę po okresie próbnym
• Stałego wynagrodzenia wraz z systemem premiowym
• Szkolenia rozwijające wiedzę o usługach telekomunikacyjnych
i podnoszące umiejętności sprzedażowe
• Możliwość rozwoju zawodowego
• Pracę w młodym zespole

Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy o kierowanie na adres e-mail: rekrutacja@enterpol.pl lub skorzystanie z poniższego formularza kontaktowego

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Enterpol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Braci Wieniawskich 5, 20-844 Lublin, dalej „Enterpol”.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: iod@enterpol.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby Enterpol.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
  4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Enterpol, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Enterpol oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Netia.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
  7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
  9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.
  10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
CAPTCHA image

Pomoże nam to zlikwidować spam.