Na 20
URODZINY

20 konsol ps4

INTERNET

ŚWIATŁOWODOWY

TELEWIZJA

CYFROWA

TELEFON

STACJONARNY

Stan jakości powietrza w Lublinie i Łęcznej

Na potrzeby prezentacji informacji w Internecie opracowano Skalę Jakości Powietrza, odnosząca się do poszczególnych normowanych w Polsce parametrów, dla których prowadzone są pomiary automatyczne oraz dla Indeksu jakości powietrza. Przy opracowywaniu skali uwzględniono określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 1031).


ul. Kleeberga

Lublin


ul. Kryształowa

Lublin


ul. Braci Wieniawskich

Lublin


ul. Zana

Lublin


ul. Konwaliowa

Turka


ul. Staszica

Łęczna

Jak odczytać parametry?

Zapoznaj się z legendą, aby w prosty sposób ocenić jakość powietrza w Twojej okolicy

Jakość powietrza PM10 PM2.5
Bardzo dobry 0-20 0-12
Dobry 20-60 12-36
Umiarkowany 60-100 36-60
Dostateczny 100-140 60-84
Zły 140-200 84-120
Bardzo zły >200 >120