fbpx

Stan jakości powietrza w Lublinie i Łęcznej

Na potrzeby prezentacji informacji w Internecie opracowano Skalę Jakości Powietrza, odnosząca się do poszczególnych normowanych w Polsce parametrów, dla których prowadzone są pomiary automatyczne oraz dla Indeksu jakości powietrza. Przy opracowywaniu skali uwzględniono określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 1031).


ul. Kleeberga

Lublin


ul. Kryształowa

Lublin


ul. Braci Wieniawskich

Lublin


ul. Zana

Lublin


ul. Tarasowa

Lublin


ul. Urbanowicza

Lublin


ul. Konwaliowa

Turka


ul. Staszica

Łęczna

Jak odczytać parametry?

Zapoznaj się z legendą, aby w prosty sposób ocenić jakość powietrza w Twojej okolicy

Jakość powietrza PM10 PM2.5
Bardzo dobry 0-20 0-12
Dobry 20-60 12-36
Umiarkowany 60-100 36-60
Dostateczny 100-140 60-84
Zły 140-200 84-120
Bardzo zły >200 >120

Nielimitowany Internet Światłowodowy

Wybierz nielimitowany Internet Światłowodowy!

Ciesz się swobodnym, super szybkim dostępem do informacji i multimediów w domu lub firmie.