fbpx

Tarasowa 1, Lublin

Poznaj parametry jakości powietrza z tej lokalizacji

Stan jakości powietrza w Lublinie przy ul. Tarasowej 1, Lublin

Na potrzeby prezentacji informacji w Internecie opracowano Skalę Jakości Powietrza, odnosząca się do poszczególnych normowanych w Polsce parametrów, dla których prowadzone są pomiary automatyczne oraz dla Indeksu jakości powietrza. Przy opracowywaniu skali uwzględniono określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 1031).

Jak odczytać parametry?

Zapoznaj się z legendą, aby w prosty sposób ocenić jakość powietrza w Twojej okolicy

Jakość powietrza PM10 PM2.5
Bardzo dobry 0-20 0-12
Dobry 20-60 12-36
Umiarkowany 60-100 36-60
Dostateczny 100-140 60-84
Zły 140-200 84-120
Bardzo zły >200 >120

Sprawdź jakość powietrza w pozostałych lokalizacjach

Posiadamy czujniki monitorujące jakość powietrza w kilku lokalizacjach w Lublinie oraz w Łęcznej


ul. Kleeberga

Lublin


ul. Kryształowa

Lublin


ul. Braci Wieniawskich

Lublin


ul. Zana

Lublin


ul. Tarasowa

Lublin


ul. Konwaliowa

Turka


ul. Staszica

Łęczna


ul. Urbanowicza

Lublin